Erhverv og turisme

Erhvervspolitiske og turismestrategiske indsatser er en vigtig del af kommunalbestyrelsens ansvar i forhold til kommunens udvikling. Indsatserne har tæt sammenhæng med kommunalbestyrelsens politikker om blandt andet fysisk planlægning, miljø, bæredygtighed og kommunal service i øvrigt.

Den positive udvikling skal styrkes gennem initiativer og rammer, som understøtter udvikling og vækst. I ånden af den erkendelse arbejdes der henimod en højere grad af koordinering og synergi imellem brancher og sektorer, indenfor såvel offentlig som privat samarbejde.