Golfbaner

Golfbaner er et stort aktiv for turisterhvervet og bidrager samtidig til befolkningens fritidsmuligheder. Der er i de seneste år fokuseret på golf som den folkesport, den er blevet til, men det kræver omtanke og omhyggelighed, når der anlægges nye golfbaner, samt når eksisterende golfanlæg udvides. Golfbaner er arealkrævende og ønskes ofte placeret i eller nær naturskønne områder. Det er vigtigt, at disse anlæg underordner sig landskabet og de naturgivne forhold.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • der skal være gode muligheder for at dyrke golfsport for både øvede og uøvede.
  • der ved udlæg af areal til nye golfbaneanlæg tages særlige hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, grundvandsinteresser og at eksisterende bygningsmasse bør anvendes til klub- og driftsfaciliteter for at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.
  • nyudlæg til golfbaner bør ske på baggrund af behovsanalyser, der bygger på eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang.

Planlægning for golfbaner

  • Nyudlæg til golfbaner skal ske på baggrund af behovsanalyser, der bygger på eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang.
  • Som udgangspunkt kan der ikke planlægges for nye baneanlæg indenfor kystnærhedszonen.
  • Klubhus og andre funktioner skal så vidt muligt indrettes i eksisterende bygningsmasse.

Golfbaner i Svendborg Kommune

Kommuneplanen indeholder udpegning af følgende golfbaner:

  • Svendborg Golf Klub - eksisterende 9 + 18 hullers baneanlæg
  • Gudme Pay & Play - eksisterende 9 hullers baneanlæg
  • Brændeskovgård Golf – etableret 12-hullers Pay&Play bane
Statisk kort