Svendborg Vest

 
Lokalområdet Svendborg Vest

Bydelen Svendborg Vest omfatter den vestlige del af Svendborg by, Kogtved og Christinedal. Området grænser op til Svendborg Bymidte ved Sundbrovejen, mod bydelen Tankefuld-Rantzausminde ved skovområderne Sofienlund, Engene og Tankefuld Skov og mod Svendborg Nord hvor motorvejen føres ind til Sundbrovejen.

Landskab og beliggenhed

Fra syd skyder Svendborgsund Broen sig ind i bydelen og beriger dermed området med oplevelsesmuligheder i to etager. Fra broens øverste plan er der en storslået udsigt ind over Svendborg by, sundets bugtninger mod øst, og mod vest, hvor sundet vider sig ud og småøer i Øhavet skyder sig op i horisonten. Nedenunder broens elegante betonkonstruktioner er der fra Sankt Jørgens Park nærkontakt til vandet og udsigter langs Strandhuses kyst med de mange badebroer. Fra bebyggelserne tættest ved kysten glider terrænet relativt stejlt op til Kogtvedvej, og resten af bydelen ligger omkring 20 til 30 meter over havets overflade. Fra nord løber jernbane- tracéet for Svendborg-Odense toget ind i bydelen og slynger sig gennem en tæt bevokset slugt ind mod Svendborg bymidte.

Liv og aktivitet

Bydelen Svendborg Vest er i høj grad præget af uddannelse, bevægelse og mobilitet. Unge fra Svendborg og hele det sydfynske områder strømmer til og fra de to store ungdomsuddannelsesinstitutioner, Gymnasiet og Erhvervsskolen, der er placeret her i bydelen, ligesom SIMAC har afdelinger placeret her. Idrætscentret og Svømmeland trækker mange mennesker til med bredden af idrætsfaciliteter og -foreninger. I forbindelse med Landsstævnet 2021, planlægges der for at udvide sportsfaciliteterne i Svendborg Vest. Her tænker man at skabe et område, som også kommer borgerne til gode efter stævnet; studieboliger, hotel, rekreative muligheder etc. Trafikmæssigt drager bydelen fordel af stationen med togforbindelser til Svendborg bymidte og mod Odense, og fra bydelen er der ad motorvejen hurtige forbindelser til de overordnede vejnet i Danmark. Cirka 1/6 af kommunens borgere bor i Svendborg Vest.

Historisk udvikling

Svendborg Vest er en nyere bydel, der i løbet af den sidste halvdel af 1900-tallet er vokset sig tæt ud fra den gamle Kogtved landsby. Landsbyen blev anlagt i middelalderen efter forudgående skovrydning på stedet og navnet Kogtved stammer måske fra ældre tids betegnelse for en fiskerhytte. Kogtved var oprindelig en slynget vejby, hvor gårdene lå langs hovedgaden. Det gamle vejforløb er bevaret ved Kogtvedvej, den sydlige del af Wandallsvej, ved Lille Eng og Kildebæksvej. Fra 1916 til 1954 var der togforbindelse mellem Svendborg og Faaborg, og jernbanens linjeføring gik gennem Svendborg Vest. Udbygningen af bydelen tog gradvis fart gennem 1900-tallet, så bydelen i dag er tæt bebygget med boliger langs kysten. Idrætscentret blev etableret i slutningen af 1960'erne og svømmelhallen i forbindelse med afviklingen af Landsstævnet i Svendborg i 1994, og som var det første fællesstævne for DGI og DDS. I de vestlige og nordlige områder er der bygget en del nyere tæt-lav-boligbebyggelser og erhvervs- og institutionsbyggerier.

Bypladser og grønne oaser

Bypladserne i bydelen findes fortrinsvis ved uddannelsesinstitutionerne og idrætsanlægget samt fællesarealer i de nye boligbebyggelser. Bydelen er ikke selvforsynende med grønne områder ud over den lille strandpark ved kirken og grønne områder syd for Svendborg Erhvervsskole og ved Wandallsparken. Øhavsstien krydser gennem området idet den fra det gamle jernbane-tracé i skovområdet Engene kommer ind i bydeles sydvestlige del og fra Kogtvedparken føres ad de små veje tættest Sundet gennem Strandhuse og det lille charmerende, selv groede havnemiljø ved Øreodden.

Svendborg Vest (2020)

Befolkning i 2008

7061 personer 

Befolkning i 2020

7071 personer

Skoler og børneinstitutioner

 • Vestre Skole
 • Kernehuset (vuggestue 0-2 år og integreret 0-6 år)
 • Kildebækken (integreret 0-6 år)
 • Ryttergården (vuggestue 0-2 år og integreret 0-6 år)
 • Afdeling Globussen (vuggestue 0-2 år og børnehave 3-6 år)
 • Skovlinden (integreret 0-6 år)
 • Regnbuen (integreret 0-6 år)

Uddannelsessteder

 • Svendborg Gymnasium 
 • Svendborg Erhvervsskole
 • SIMAC 
 • AMU-center 

Anden offentlig service

 • Idrætscenter og svømmehal
 • 2 ældrecentre - pleje og aktivitet 

Privat service

 • Privat børnehave, dagligvarebutik i Wandallscentret
 • Forskellige liberale erhverv og andre private servicevirksomheder er især koncentreret i Erhvervsområde Vest nordligst i bydelen

Trafik/transport

 • Tog mod Svendborg Bymidte og mod Odense
 • Bybus mod Svendborg Midtby, Svendborg Nord, Tankefuld-Rantzausminde, Vindeby, Ollerup
 • Regionalbus mod Svendborg Bymidte, Faaborg, Glamsbjerg, Kværndrup, Ringe, Odense, Rudkøbing, Lohals/Bagenkop, Nykøbing F