Erhverv

Der er seks forskellige typologier for erhvervsområder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
E1 Erhvervsformål i form af serviceerhverv (miljøklasse 1-2)
E2 Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv (miljøklasse 1-3)
E3 Erhvervsformål i form af mellemtungt erhverv (miljøklasse 3-5)
E4 Erhvervsformål i form af tungt erhverv (miljøklasse 4-7)
E5 Erhvervsformål i form af havneerhverv (miljøklasse 1-5)
E6 Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde og mulighed for etablering af erhverv. Typologierne bygger på opdelingen af erhverv i miljøklasser, som du kan læse mere om her.

Læs også eksempler på funktioner indenfor forskellige kategorier af erhverv. Eksempelvis forskelle mellem publikumsorienterede erhverv og liberalt erhverv. Eksempler på erhverv