T3

Følgende gælder for T3-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Tekniske anlæg i form af vindmøller eller jordbrugsformål
Zonestatus Fremtidig: Landzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE T3-områder:

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om vindmølleplacering, -højder mv. i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for vindmøller.