09.03.C1.797 - Blandet bolig- og erhvervsområde Assensvej/Kirkebakken

09.03.C1.797

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Assensvej/Kirkebakken

 • Plannr

  09.03.C1.797

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Plandistrikt

  Stenstrup-Kirkeby

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv

  Butikker

  Kontor- og serviceerhverv

  Boligområde

 • Særlige bestemmelser

  Det maks. areal for butikker: 600m². Dagligvarer, maks. areal pr. butik: 400m². Udvalgsvarer, maks. areal pr. butik: 200m².

 • Status

  Aflyst

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.