01.01.B.646 - Boligområde Bagergade/Sankt Knuds Vej/Kedelsmedstræde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.B.646

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af etagebebyggelse

 • Særlige bestemmelser

  Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

 • Status

  Vedtaget