01.01.B.778 - Boligområde Valdemarsgade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.B.778

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsen langs Valdemarsgade skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet bebyggelse, i eksisterende fadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.

 • Status

  Vedtaget