01.01.C3.006 - Blandet bolig- og erhvervsområde Lundevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C3.006

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen. Nybyggeri skal opføres i facadeflugt.

 • Status

  Vedtaget