01.01.C3.929 - SG-hallen Vestergade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C3.929

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål samt idrætsanlæg

 • Særlige bestemmelser

  I lokalplanlægningen skal der sikres, at ny bebyggelse bidrager til en facadevirkning mod Johs. Jørgensens Vej. Kravet til opholdsarealer gælder ikke for idrætsanlæg.

 • Status

  Vedtaget