01.01.C3.988 - Blandet bolig og erhvervsområde Jessens Mole

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C3.988

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  18

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  Parkeringskælder og teknikrum under boligdæk udgør én etage ud af de fem.

 • Status

  Vedtaget