01.01.C4.760 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C4.760

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

 • Status

  Vedtaget