01.01.C4.985 - Blandet bolig- og erhvervsområde Frederiksø

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C4.985

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  125% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhverv, i form af kulturelle, kreative- og maritime aktiviteter og erhverv. Anvendelser uden mulighed for boligformål og hotel

 • Særlige bestemmelser

  Mulighed for opfyldning af søterritoriet. Der må etableres butikker på max. 400 m². Mulighed for større og spektakulære skilte for kulturevents og lignende.

 • Status

  Aflyst