01.01.D1.649 - Butiksområde Føtex Lerchesvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.D1.649

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  120% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Detailhandelsformål

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelse langs Møllergade skal opføres med husdybder svarende til den fremherskende i området.

 • Status

  Vedtaget