01.01.E2.498 - Erhvervsområde - Østre Havnevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.E2.498

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  5 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelse mod Østre Havnevej skal udføres med facadevirkning.

 • Status

  Vedtaget