01.01.E3.989 - Erhvervsområde Frederiksø

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.E3.989

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  125% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhverv i form af kulturelle-, kreative- og maritime erhverv uden mulighed for bolig i forbindelse med erhvervet.

 • Særlige bestemmelser

  Der må maks. Bygges i samme højde, som tilstødende bevaringsværdig bygning. Mulighed for større og spektakulære skilte for kulturevents og lignende. Der må etableres butik til salg af virksomhedens produkter. Butiksareal må max. omfatte 20% af virksomhedsarealet og max. være 500 m2.

 • Status

  Vedtaget