01.01.E5.699 - Erhvervsområde Østre Havnevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.E5.699

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  125% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  7 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. bygningshøjde (m)

  50

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af havneerhverv

 • Særlige bestemmelser

  Der tillades virksomheder med miljøklasse 3-5. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 7 m³ pr. m² grundareal. Omfanget af opholdsarealer fastlægges i lokalplanlægningen.

 • Status

  Aflyst