01.01.O2.854 - Offentlig område grønt område v. Enghavevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.O2.854

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

 • Status

  Vedtaget