03.02.R8.113 - Rekreativt område Svendborg Golf

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.02.R8.113

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreative formål i form af golfbane eller jordbrugsformål

 • Særlige bestemmelser

  Der kan ikke opføres bygninger eller lignende, der forringer områdets fredningsmæssige værdi, herunder især i landskabelig og rekreativ henseende.

 • Status

  Vedtaget