03.01.B.005 - Boligområde Vandværksvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.01.B.005

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  14.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af etageboliger og offenligt tilgængelige friarealer

 • Særlige bestemmelser

  Ved lokalplanlægningen skal sikres rekreative friarealer, og et ca. 5.000 m² skovareal, der skal være tilgængelig for offentligheden. Områder omkring boringer, skal sikres til tekniske anlæg uden offentlig adgang. Bevaring af eksisterende bygninger med henblik på ?vandværkshistorien? skal vurderes i forbindelse med lokalplanlægning. Ved lokalplanlægning skal det sikres at der planlægges for evt. støjdæmpende foranstaltninger.

 • Status

  Vedtaget