03.01.C3.981 - Blandet bolig- og erhvervsområde Mølmarksvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.01.C3.981

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  140% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  18

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  I den sydlige del af området sikres et område friholdt for bebyggelse.

 • Status

  Vedtaget