03.01.D1.669 - Butiksområde Vestergade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.01.D1.669

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Detailhandelsformål

 • Særlige bestemmelser

  Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Etageantallet mod Vestergade må ikke overstige 2½ etage.

 • Status

  Vedtaget