02.01.C3.950 - Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  02.01.C3.950

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  Der skal sikres en sammenhængende stiforbindelse langs kysten. Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.

 • Status

  Vedtaget