02.01.D1.982 - Butiksområde Ole Rømers Vej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  02.01.D1.982

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Detailhandel

 • Særlige bestemmelser

  Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 500 m². Lokalplanlægning for nye butiksarealer er under forudsætning af, at trafikforholdende kan løses tilfredsstillende.

 • Status

  Vedtaget