02.01.E1.723 - Erhvervsområde Fåborgvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  02.01.E1.723

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget