02.01.O2.968 - Offenligt område Skoler på A.P. Møllersvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  02.01.O2.968

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt offentlig administration

 • Særlige bestemmelser

  Fælles opholdesarealer skal udgøre 100% af etagearealet

 • Status

  Vedtaget