12.06.L1.377 - Landsbyområde Bjernemark

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

  • Plannummer

    12.06.L1.377

  • Anvendelse generelt

    Blandet bolig og erhverv

  • Specifik anvendelse

  • Fremtidig zonestatus

    Landzone

  • Bebyggelseprocent

    25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. antal etager

    1.5

  • Max. bygningshøjde (m)

    8.5

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Status

    Vedtaget