07.02.B.314 - Boligområde Rantzausmindevej/syd

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.02.B.314

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

 • Særlige bestemmelser

  Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.

 • Status

  Vedtaget