07.02.B.972 - Boligområde Efterskolevej/Rantzausminde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.02.B.972

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af åben/lav og tæt/lav byggeri

 • Særlige bestemmelser

  Opholds og friarealer skal mindst være 80 m² per bolig.

 • Status

  Vedtaget