07.01.B.921 - Tekniske anlæg Vindmøller Lehnsskov

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.B.921

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  14.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af blandet åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse

 • Særlige bestemmelser

  I lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Bebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares.

 • Status

  Vedtaget