07.01.B.954 - CottaSlow

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.B.954

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget