07.01.C3.919 - Tankefuld nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.C3.919

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  14.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  I lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Dele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og kræver derfor en afklaring med Vejdirektoratet som vejmyndighed for vejen.

 • Status

  Vedtaget