07.01.E1.923 - Erhvervsområde Tankefuld nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.E1.923

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af serviceerhverv

 • Særlige bestemmelser

  Dele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og at der ikke må lokalplanlægges for området før der er sket en afklaring af vejinteresserne med Vejdirektoratet som vejmyndighed for hovedlandevejen.

 • Status

  Vedtaget