07.01.E6.625 - Erhvervsområde Hellegårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.E6.625

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

 • Særlige bestemmelser

  Af hensyn til de landskabelige træk og drikkevandsinteresser skal bebyggelsen primært placeres i områdets østlige del.

 • Status

  Vedtaget