07.01.L1.664 - Landsbyområde Tankefuldvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.L1.664

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

 • Status

  Vedtaget