07.01.O4.931 - Offentlig område Skovsbovej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.O4.931

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner og offentlig administration

 • Særlige bestemmelser

  I det geologiske interesseområde skal bebyggelsen tage særlig hensyn til Egense Ås.

 • Status

  Vedtaget