05.01.B.016 - Boligområde Eriksholmsvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  05.01.B.016

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% 0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

 • Status

  Aflyst