05.01.C4.979 - Blandet bolig og erhvervsområde Gambøt

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  05.01.C4.979

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsformål

 • Særlige bestemmelser

  Mulighed for max. 200 m² butiksareal. Max. butiksstørrelse 100 m².

 • Status

  Vedtaget