Planen som pdf

Den primære udgave af kommuneplanen er den digitale, dvs. hjemmesiden. Til almindelig brug anbefales det kraftigt at bruge denne udgave, da den giver det bedste overblik og har en række interaktive muligheder.

Planen kan dog hentes som en simpel pdf udgave uden særlig layout o.lign., enten hele planen på PlansystemDK (200 MB) eller som enkeltdele herunder:

Om planen og tværgående temaer

svendborg_kp09_endelig_om_planen.pdf (690 KB)

svendborg_kp09_endelig_tvaergaaende_temaer.pdf (521 KB)

Hovedstruktur

Dele i hovedstrukturen:

svendborg_kp09_endelig_byudvikling.pdf (915 KB)

svendborg_kp09_endelig_bosaetning_og_boliger.pdf (885 KB)

svendborg_kp09_endelig_erhverv_og_turisme.pdf (884 KB)

svendborg_kp09_endelig_detailhandel.pdf (1 MB)

svendborg_kp09_endelig_bykvalitet.pdf (457 KB)

svendborg_kp09_endelig_kulturarv_og_bevaring.pdf (631 KB)

svendborg_kp09_endelig_kultur_og_fritid.pdf (904 KB)

svendborg_kp09_endelig_boern_unge_og_uddannelse.pdf (556 KB)

svendborg_kp09_endelig_social_aeldre_og_handicap.pdf (450 KB)

svendborg_kp09_endelig_trafik_og_infrastruktur.pdf (102 KB)

svendborg_kp09_endelig_tekniske_anlaeg_og_forsyning.pdf (848 KB)

svendborg_kp09_endelig_natur.pdf (1.2 MB)

svendborg_kp09_endelig_landskab_kyst_og_geologi.pdf (962 KB)

svendborg_kp09_endelig_jordbrug.pdf (764 KB)

svendborg_kp09_endelig_vandomraader_og_grundvand.pdf (716 KB)

svendborg_kp09_endelig_klima.pdf (400 KB)

Kort i A0 størrelse:

svendborg_kp09_endelig_kort_a0.pdf (127 MB)

Lokalområder
Lokalområdebeskrivelser:

svendborg_kp09_endelig_lokalomraader.pdf (2 MB)

Kommuneplanrammer

Rammebestemmelser/typologier:

svendborg_kp09_endelig_rammebestemmelser.pdf (801 KB)

Enkeltrammer:

svendborg_kp09_endelig_rammer.pdf (62.4 MB)

Rammekort (A0):

svendborg_kp09_endelig_rammekort_a0.pdf (1.8 MB)

Miljøvurdering

Miljøvurderingen kan ses her.

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.